fbpx

כל מה שמקבלים ביחד

האם אנו יכולים להתחתן בכל מקום, אילו זכויות יש לנו כאשר אנו הופכים להיות הורים, מה אנו מקבלים מהמדינה כזוג בגיל השלישי  - כל מה שכדאי לדעת על הזכויות של זוגות להט"בים | עו"ד שרון הורנשטיין
הורים
צילום: Shutterstock

התחתנתם? מזל טוב! מתחתנים בקרוב? ודאו שלא מפלים אתכם: זוגות הבוחרים להתחתן בארץ צריכים לדעת כי לבעלי אולמות אסור להפלות אותם על רקע נטייתם המינית. לדוגמה, בפסק דין משנת 2012, בית המשפט חייב בפיצויים בעל אולם שסירב לערוך חתונה לזוג לסביות.

זוגות חד-מיניים יכולים לשנות את שם משפחתם, ואם הם התחתנו במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים, הם יכולים להירשם במשרד האוכלוסין כ”נשואים”, ולפקיד הרישום אסור לסרב לשינוי רישום המצב האישי. יחד עם זאת, לשינוי הסטטוס אין תוקף משפטי של ממש, לכן כדאי לדעת כי שינוי הסטטוס לא יאפשר ביצוע הליך פונדקאות בארץ, כפי שמגיע לזוגות הטרוסקסואלים.

עם זאת, בני זוג מאותו מין, הרשומים כנשואים ומעוניינים להתיר את הקשר ולמחוק את הרישום בתעודת הזהות ובמרשם האוכלוסין – יכולים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. זאת בניגוד לבני זוג הטרוסקסואלים היכולים להתגרש אך ורק בבית הדין הדתי, גם אם התחתנו בנישואים אזרחיים. חשוב לציין כי זוגות בני אותו מין יכולים לערוך הסכם ממון המסדיר את יחסיהם ואת זכויותיהם הכלכליות.

שנינו יכולים להירשם כהורים?
גם להורים שבינינו יש זכויות ייחודיות. כאשר אחת מבנות הזוג יולדת מתרומת זרע אנונימית, יכולה בת זוגה להירשם במרשם האוכלוסין כהורה של הילד – למרות שאין לה קשר גנטי אליו, וזאת ללא צורך בהליך אימוץ. עם זאת, בניגוד לזוגות הטרוסקסואלים, נדרשות בנות הזוג לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי הן עומדות במספר תנאים – גיל, תושבות בישראל, משך הקשר הזוגי, היעדר עבר פלילי בעבירות מין או אלימות – על מנת לקבל “צו הורות פסיקתי”. בני זוג הטרוסקסואלים יכולים לרשום את בן הזוג של היולדת כאבי התינוק, ללא צורך בפנייה לבית המשפט.

ככל שהבקשה לצו ההורות מוגשת מוקדם יותר, עשוי בית המשפט להעניק צו זה אף ללא עריכת תסקיר של עובד סוציאלי, אלא אם השתכנע כי קיימות נסיבות שדורשות עריכת תסקיר.

זוגות גברים שהביאו לעולם ילד בפונדקאות בחו”ל, ושניהם נרשמו כהוריו בתעודת הלידה במדינה שבה ביצעו את ההליך, יוכלו להירשם כהוריו של הילד באמצעות הליך דומה, בתנאי שהוכיחו קשר ביולוגי של אחד מהם לילד.

האם מותר לנו לאמץ?
במידה שתרצו לאמץ, החוק בישראל קובע כי רק זוגות הטרוסקסואלים יכולים לאמץ ילד שאינו של אחד מהם. אמנם בשנת 2008 הנחה היועץ המשפטי לממשלה שלא לפסול את האפשרות לאימוץ בידי בני זוג מאותו מין, אם טובת הילד תומכת בכך, אולם לפני כשנתיים הודיעה המדינה לבג”ץ כי היא תומכת במתן עדיפות לאימוץ בידי זוגות הטרוסקסואלים.

עם זאת, יש מספר פסקי דין מעניינים בנושא אימוץ ואפוטרופסות לזוגות חד-מיניים. לדוגמה, בפסק דין מ-2005 נקבע כי אדם יכול במקרים מסוימים לאמץ את ילדיו של בן זוגו  – אם טובת הילד תומכת באימוץ. יחד עם זאת, בפסק דין מ-2013 נקבע כי בת זוג חייבת במזונות ילדה הקטין של בת זוגה, גם אם לא אימצה אותו. כמו כן, לפי פסק דין מ-1997, אין מניעה עקרונית לאפשר לאדם להתמנות כאפוטרופוס על ילדיו של בן זוגו מאותו המין.

מה מקבלים לאחר הלידה?
בני זוג מאותו מין יכולים לקבל מענק לידה עבור ילדיהם, בדומה לבני זוג הטרוסקסואלים, בתנאי שבן הזוג שאינו ההורה הביולוגי לא קיבל מענק לידה כהורה מאמץ. בני זוג מאותו מין זכאים אף לדמי לידה במשך התקופה שבהם שוהה אחד מהם בחופשת לידה.

במקרה של זוג נשים, היולדת זכאית לדמי הלידה מרגע שיצאה לחופשת לידה, ובתנאי שהיתה מבוטחת בביטוח לאומי. במקרה של זוג גברים שהביאו לעולם ילד בפונדקאות חו”ל, יחליטו בני הזוג מי מהם יצא לחופשת לידה ויקבל את דמי הלידה, בתנאי שהיה מבוטח בביטוח לאומי.

בכל מקרה, בן/בת הזוג שלא יצא/ה לחופשת לידה, רשאי/ת לחלוק עם בן/בת הזוג את חופשת הלידה בהתאם לתנאים הדרושים לזכאותם של בני זוג של יולדות, ולקבל דמי לידה במהלך תקופה זו.

במקרים מיוחדים יותר, כמו בני זוג מאותו מין שהפכו להורים לשלושה ילדים או יותר בו-זמנית, הם עשויים להיות זכאים לקצבת לידה חודשית, המשולמת במשך 20 חודשים בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות, כמו דמי לידה וקצבת ילדים. קצבה זו תשולם לבני זוג גם אם הילדים נולדו לשתי נשים שונות, ובלבד שהפרש הזמנים בין הלידות אינו גדול. למשל: במקרה של זוג גברים שכל אחד מהם ביצע הליך פונדקאות בחו”ל בעזרת אם פונדקאית אחרת, ושתי הנשים הפונדקאיות ילדו בסמיכות זמנים קרובה יותר מילד אחד, ייחשבו כל הילדים כאילו נולדו בלידה אחת, ובני הזוג יהיו זכאים לקצבת לידה. חשוב לציין כי מי שאימץ את ילדיו של בן זוגו אינו זכאי לקצבה.

האם אפשר להיעדר מהעבודה?
בכל הנוגע להיעדרות מהעבודה בשל סיבות משפחתיות, אין הבדל בין זוגות חד-מיניים לבין זוגות הטרוסקסואלים. למשל, עובדת רשאית להיעדר מהעבודה מבלי לקבל את הסכמת המעסיק, עד חמישה ימים קלנדריים לאחר יום הלידה, כאשר שלושת ימי ההיעדרות הראשונים ייחשבו כימי חופשה או חל”ת, ושני הימים הנוספים ייחשבו כימי מחלה. זאת בנוסף להיעדרות העובד ביום הלידה עצמו, הנחשבת כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון.

כמו כן, עובדת שבת זוגה ילדה ואושפזה בבית החולים למשך 15 יום לפחות, רשאית להיעדר מעבודתה עד ארבעה שבועות במהלך תקופת האשפוז, ולשהות בחופשה ללא תשלום במידה ובת זוגה בחרה לפצל את חופשת הלידה עקב האשפוז.

גם באשר למחלת בן/ת זוג, העובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם. חשוב להדגיש כי בן זוג ייחשב כחולה, לצורך זכאות זו, אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום.

איך מתייחסים בביטוח לאומי?
הורים מאותו מין, כולל זוגות גברים שהביאו ילד בפונדקאות חו”ל, זכאים לקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי ונקודות זיכוי ממס הכנסה, בדומה לזוגות הטרוסקסואלים. אולם בניגוד לסטרייטים, אצלם האשה מקבלת באופן אוטומטי את קצבת הילדים ואת נקודות הזיכוי ממס הכנסה, עד גיל 18 ועד גיל חמש בהתאמה, והגבר מקבל את נקודות הזיכוי עד גיל שש, לזוגות מאותו מין יש אפשרות לבחור מי מבני הזוג יקבל את קצבת הילדים. בהתאם לכך יקבל כל אחד מהם את נקודות הזיכוי הרלוונטיות ממס הכנסה. בהקשר זה, גם במידה שההורים חלילה נפרדים, הם יהיו זכאים לנקודות זיכוי כמו הורים גרושים.

בנות זוג מאות מין: גם בביטוח לאומי באים לקראתכן! אשה שאינה עובדת אך בת זוגה עובדת, זכאית לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ופטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, בדומה לעקרת בית הנשואה לגבר עובד.

יש זכויות גם בגיל השלישי?
לחברי הקהילה בני הגיל השלישי מגיעות הטבות גמלאות וקצבאות, באותם התנאים של בני זוג הטרוסקסואלים, כמו: תוספת לקצבת נכות כללית עבור בן זוג מאותו מין, גמלת סיעוד לבני זוג מאותו מין, ותוספת לקצבת זיקנה עבור בן זוג מאותו מין. גם לאחר פטירה של אחד מבני הזוג, זכאי בן/ת הזוג הנותרים לקצבאות ולגמלאות, כמו גמלת שאירים מיוחדת לבת זוג מאותו מין, קצבת שאירים לבני זוג מאותו מין, גמלת תלויים לבן זוג מאותו מין של נפטר מפגיעה בעבודה, מענק פטירה לבני זוג מאותו מין, וירושה של בן זוג מאותו מין, בדומה לידועים בציבור של זוגות הטרוסקסואלים.


הכותב הינו עו”ד שרון הורנשטיין, העורך הראשי של אתר כל זכות. למידע נוסף ניתן להיכנס לפורטל להט”ב באתר כל זכות

רוצה לקרוא עוד?

תגובות

השארת תגובה

אתר WDG לא יפרסם תגובות המפרות את תנאי השימוש של האתר, לרבות תגובות הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון מבזה או פוגעני.

אתר אחד לכל ההומואים הלסביות הביסקסואלים הטרנס* הקווירים הביסקסואליות הא-מיניים הפאנסקסואליות הפוליאמורים הלהט"ב

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן