WDG NOW

הקלה להורים גאים – משרד הפנים יירשום את ההורות הגאה ללא פנייה מצד ההורים

בעקבות פנייתה של עו”ד מיכל עדן הוחלט לייעל את הליך רישום ההורות הגאה כך שרשות האוכלוסין תהיה אחראית לרשום ביוזמתה את ההורות בהתאם לצווי בית המשפט ולשלוח אל ההורים את ספחי תעודות הזהות | “ביקשנו שהמדינה תפעל לקיום פסקי הדין אשר היא צד להם”

בין שתי המלחמות: עולים להטב”ק ממדינות פוסט-סובייטיות

להט”בים ומשפחותיהם שעולים ממדינות פוסט סובייטיות לישראל נתקלים באתגרים יחודיים. יום עיון מיוחד שתקיים עמותת “פרויקט קשר ישראל” מבקש להעריך את הצרכים של עולים להטב”קים דוברי רוסית במטרה לשפר את מצבם | “זוהי מציאות חדשה והיא מחייבת את ארגוני הקהילה הגאה בישראל למצוא דרכים להציע סיוע לעולים חדשים להטב”ק”