WDG NOW

“ראשי הרשויות צריכים לתת הוראה שהשנה מציינים את אירועי הגאווה כי הם חלק בלתי נפרד מהמרקם הישראלי”

בעוד רשויות מקומיות רבות עדיין מתלבטות האם וכיצד לציין את אירועי הגאווה, משה חג’ג’ סבור שהשנה היא הזדמנות פז עבורן להצטרף לערים הגדולות, לטובתן ולטובת תושביהן | “המשמעות של ציון הגאווה היא לא רק בחגיגה עצמה, אלא במקום שנותן לפרטים השונים שמרכיבים את הקהילה הגאה לזכור שהם חלק ממשהו גדול”

הקלה להורים גאים – משרד הפנים יירשום את ההורות הגאה ללא פנייה מצד ההורים

בעקבות פנייתה של עו”ד מיכל עדן הוחלט לייעל את הליך רישום ההורות הגאה כך שרשות האוכלוסין תהיה אחראית לרשום ביוזמתה את ההורות בהתאם לצווי בית המשפט ולשלוח אל ההורים את ספחי תעודות הזהות | “ביקשנו שהמדינה תפעל לקיום פסקי הדין אשר היא צד להם”