תנאי השימוש באתר WDG

השימוש באתר על חלקיו השונים מותנה וכפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. השימוש באתר והגלישה בו מעידים על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי מסמך זה


אתר WDG (להלן האתר) הינו מיזם תקשורתי שנועד לפרסום תכנים לחברי הקהילה הגאה, חבריה ותומכיה.

האתר הינו מיזם פרטי המופעל על ידי קבוצת כותבים מקצועיים (להלן “המערכת”). השימוש באתר על חלקיו השונים מותנה וכפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. השימוש באתר והגלישה בו מעידים על הסכמתכן ואישורכן לתנאי מסמך זה.

אין אזכורו של אדם באתר זה מעיד על נטיותיו המיניות.

מסמך זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות, והוא פונה לנשים וגברים כאחד.

עם השימוש ראשוני באתר מומלץ להדפיס ו/או לשמור עותק של מסמך זה, לשם התייחסות עתידית. מסמך זה מתעדכן מעת לעת, ולכן מומלץ לשוב ולעיין בו מפעם לפעם.

השימוש באתר נעשה על דעתך הבלעדית ובאחריותך המלאה. אין המערכת אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש או/ו אי-שימוש בתכני האתר או נגזרותיהם.

התכנים ומתחמי האתר ניתנים לשימוש AS-IS והם אינם ניתנים להתאמה אישית או/ו לכל סוג אחר של דרישה. בשימוש באתר את מסכימה לכך שאין ולא תהיה לך כל דרישה, טענה או תביעה כלפי מערכת האתר ו/או נציגי האתר, על אודות איכות התכנים, אופיים, טיבם, מאפייניהם, תמהילם, מרכיבים וכיוצא באלו.

המערכת רשאית להפסיק את השירות של האתר באופן מלא ו/או חלקי, וכן לבצע שינויים בעיצובו ו/או במאפייניו, לרבות הסרת איזורים ומתחמים ללא הודעה מוקדמת. אין המערכת אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משינויים אלו ו/או הפסקת שירותי האתר, ואינה מתחייבת לגבות את המידע המתפרסם באתר.

המערכת אינה מתחייבת להפעיל את האתר באופן רציף ו/או לשביעות רצונך. מעת לעת ייתכנו פעולות תחזוקה יזומות לאתר, שאינן מוגבלות בזמן או בהיקף. במהלכן עשויה פעילות האתר להיות מושבתת באופן מלא ו/או חלקי, לזמן בלתי-מוגבל. לא תהיה לך כל תביעה או טענה בעניין זה.

פרסום תכנים

המידע שתפרסם בWDG באמצעות מערכת הכתבות, התגובות, או כל מערכת אינטראקטיבית אחרת, יהיה חשוף לכל משתמשי האתר וגולשי האינטרנט. הפעילי שיקול דעת טרם תמסרי פרטיך האישיים (כדוגמת שמך המלא, כתובתך ומספר הטלפון שלך), וכן ביצירת קשר עם אנשים באמצעות השימוש באתר או פרסום פרטיך באחד ממתחמיו. המערכת לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות ישירה או עקיפה לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות פניות אלה.

בעת פרסום תכנים באתר הנך מעניקה למפעילי האתר הרשאה בלתי-ניתנת לביטול לשימוש קבוע בתכנים, לרבות הצגתם באתר וכל שימוש אחר, מבלי הגבלת זמן או צורת שימוש. המערכת לא תסיר תכנים שפורסמו במסגרת מתחמי האתר, בין אם באפיקים מערכתיים (מאמרים, כתבות, טורים וכיוצ”ב) ובין אם באמצעות אפיקי תוכן גולשים (כגון טוקבקים וכדומה). אם אינך משוכנעת שתרצי לתת למערכת זכות שימוש כזו בתכנים – הימנעי לחלוטין מפרסומם.

החברה לא תישא באחריות למידע שיתפרסם באתר על ידי צד ג’ מכל סוג, או לכל תוצאה כתוצאה משימוש או אי שימוש בהם.

מידע המתפרסם באתר על ידי מפרסמים בתשלום או/ו אנשי מקצוע  בכתבות, במאמרים ו/או בכל מתחם תוכן שהוא – אינו באחריות המערכת. השימוש בתכנים אלו הוא על אחריותך בלבד ולא תהיה לך כל דרישה או טענה בעניין ואין המערכת אחראית לכל תוצאה, חיובית או שלילית, שתיגרם לך כתוצאה משימוש או/ו אי-שימוש בתכנים אלו.

המערכת אינה אחראית לתוכן הפרסום המסחרי והמודעות המוצגים באתר. המערכת אינה עורכת או מבקרת את תכני הפרסום או אמיתותם, והם מובאים בשם המפרסם – ומטעמו בלבד. האחריות על תוכן המודעות, אופיין והמידע המועבר בהן חלה על המפרסם בלבד. אין הפרסום מהווה עידוד או המלצה לרכישת המוצרים או השירותים, או ערובה לטיב השירות, אמינותו ואופיו. אנו ממליצים לבדוק ולוודא את טיב השירות והמוצר טרם רכישתם. המערכת אינה אחראית לכל עיסקה עם לקוח מפרסם באתר, והיא אינה נושאת באחריות לשירותים ולמוצרים המוצעים בפרסום באתר.

מערכת האתר אינה מתחייבת כי הפרטים המפורסמים ב-WDG על ידי הגולשים ומטעמם יהיו מלאים או נכונים, או כי יתאימו לציפיותיך ודרישותיך. השימוש במידע הוא באחריותך בלבד. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לכל שימוש / אי שימוש במידע המופיע ב- WDG שפורסם על-ידי צד ג’.

השימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר, נעשה על אחריות הגולשים, הקוראים והמשתמשים בו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי מפעילי האתר אינם אחראים לכל תוצאה העלולה להיגרם לך או לכל צד אחר, במישרין או בעקיפין, בשל שימוש או אי שימוש בתכנים המובאים באתר, ו/או באתרי המשנה שלו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם “WDG”, וסימניו המסחריים, בעיצובו, ביישומיו, בקבציו הגרפיים, בתכניו ובכל חומר אחר הכלול בו שייכות ושמורות לחברי המערכת בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לפרסם בפומבי או להעביר לצד ג’ כל חלק מהנ”ל ללא אישור מראש בכתב של מערכת האתר. אין לעשות בתכנים אלו כל שימוש אלא לאחר קבלת אישור מפורש בכתב ממפעילת האתר. אין להפיץ, לתרגם, להעתיק, לשכפל, לשנות, לבנות על, לבצע באופן ציבורי ופומבי, ליצור נגזרות, לעוות או לעשות כל שימוש אחר בשום אמצעי ושום דרך מבלי הסכמה כתובה מראש מבעלי הזכויות.

בעת פרסום תוכן באתר אתה מאשר את העברת הזכויות המלאות למפעיליו ובכלל זה מתן רישיון ללא תשלום (רישיון חינם) שאינו ניתן לביטול ואינו מוגבל בזמן או/ו מקום גיאוגרפי, לעשות בתוכן כל שימוש שיעלה על דעתה ובכלל זה להעתיק, לשכפל, להפיץ, לתרגם, לפרסם, למכור, לשווק, למסור, לעבד וכיוצ”ב. החברה רשאית לדחות על הסף ולסרב לכל בקשה ובכלל זה מחיקה או/ו הסרה או/ו שינוי של תכנים פרי עטך באתר.

החברה רשאית להסיר כל מידע ותוכן שפורסם במסגרתה בעבר או בהווה ללא הודעה מראש ובלי התראה לצד המפרסם או/ו בכלל. כן רשאית החברה לפסול לפרסום מראש כל תוכן וזאת מבלי לספק נימוק או הסבר. לא תהיה לך כל דרישה, טענה או תביעה בהקשר זה.

כתבות, ידיעות וחדשות

זכויות היוצרים על תכני החדשות, הטורים האישיים, כתבות המגזין, הפנאי והבילוי, לרבות לוח האירועים, שמורות במלואן למפעילים, מבלי לפגוע בזכויות היוצרים של אתר WDG, שותפיו ולקוחותיו, כמוסכם בחוזים בין החברות/גופים, ומבלי לבטל או/ו לעמוד בסתירה לזכויות היוצרים הכלליות של האתר/ים וסוכנויות הידיעות השונות. אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש, באמצעי מכני, אלקטרוני או אחר, אלא באישור מראש בכתב.

מערכת האתר מקפידה לבדוק את מקורותיה כל העת. למרות זאת, עלולות ליפול תקלות בין אם הן קשורות למערכת עצמה ובין אם לאו, ואנו ממליצים לברר את נכונות המידע בטרם תעשי בו שימוש. אין לראות במידע שבידיעות אלו, בשום צורה, המלצה או עידוד לביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי או/ו החלטה כלשהי. אין מערכת האתר  אחראית על נזק שיגרם כתוצאה משימוש / אי שימוש במידע המועבר מטעם החברה.

קוראות המעוניינות לשלוח למערכת חדשה, פרסום או מידע, מוזמנות לשלוח אותן לכתובת website@wdg.co.il. המערכת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט על אופי הפרסום ועריכתו, ואינה מתחייבת לפרסם כל הודעה המגיעה למערכת.

הרשמה לאתר

WDG מאפשר רישום לאתר באמצעות כתובת מייל וסיסמא, או באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק וגוגל). הרישום לאתר נועד לשימוש במערכת התגובות וכן בחנות המקוונת.

ההרשמה, לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

על משתמשות האתר חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. WDG לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמשת בשמירה על הסיסמא.

WDG שומר לעצמו את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

לוח אירועים

לוח האירועים של WDG כולל תכנים ואירועים שהועברו למערכת על ידי גורמים חיצוניים. אין להסתמך על מידע זה באופן בלעדי, ובכל מקרה יש לבדוק עם המארגנים, האחראיים לפרסום, אופיו וטיבו, את פרטי האירוע, הזמן בו הוא מתקיים ועוד. יש להתייחס למידע זה כאל מידע כללי בלבד.

השימוש במידע ובתכנים אלה, נעשה על אחריות הגולשות, הקוראות והמשתמשות בו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי WDG, לרבות מפעילי האתר, אינם אחראיים לכל תוצאה העלולה להיגרם לך או לכל צד אחר, במישרין או בעקיפין, בשל שימוש או אי שימוש בתכנים המובאים באתר.

כללי התנהגות באתר

בשימוש במערכת התגובות יש להקפיד על שפה נאותה ולכבד את כללי הדיון והמשתתפים. הודעות פוגעות, הכוללות תוכן מבזה, פוגע או לא רלוונטי לנושא הנדון – אסורות. בעת כתיבת הודעה, חלים על המחברת סעיפים אלה, וכן חוקי מדינת ישראל (ובכללם חוקי הדיבה ולשון הרע, חוק הגנת הפרטיות ואחרים). מערכת האתר שומרת לעצמה להגביל גישתם של משתמשים למערכת, בעקבות הפרה של תקנון זה או תנאי השימוש הנפרדים לכל אחד מהמתחמים באתר.

עם השימוש במערכת התגובות, הנך מאשרת את ידיעתך כי תגובות אלה הוצבו על ידי הגולשים באתר והן אינן עוברות עריכה או ביקורת, וכי כל הדברים נכתבים באופן חופשי על דעת אומריהם ועל דעתם ואחריותם הבלעדית בלבד. היה ונתקלת בהודעה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או לחוק הישראלי, או בכזו הפוגעת לכאורה או/ו עלולה לפגוע בך או/ו באחר, נא הודיעי למערכת האתר והנושא יטופל בתוך זמן סביר.

שימוש בריבוי כינויים באתר – בתגובות לכתבות, סיפורים וחדשות  – אסור. כמו כן אסור להתחזות לאחר/ים או/ו לגופים אם אין לכם הזכות – בכתב – לעשות כן; משתמשים שיפעלו בניגוד לתנאי זה יורחקו לאלתר מהאתר והמערכת שומרת את הזכות לפעול נגדם בכל אפיק שתמצא לנכון.

על כל האתרים החברים ברשת חלים כל חוקי מדינת ישראל, ועל כן כל שימוש שיעשה לרעה במערכת או/ו בניגוד לחוקים אלו, אינו באחריות צוות האתר ואתרי המשנה, לרבות אתרים חיצוניים העושים שימוש במערכת, שימוש במערכת התגובות, פרסום מוטעה או כל שימוש אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ואף למנוע שימוש שאינו מטעמה במערכת התגובות או בכל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות ואבטחת מידע

כל השירותים והתכנים באתר אינם טעונים בהרשמה, תשלום או מסירת מידע אישי מכל סוג (למעט המערכות האינטראקטיביות באתר, בהן מתאפשרת הזנה ושמירה של פרטי משתמש – ללא חובת רישום).

החברה רשאית לחייב רישום כדי לקבל גישה לתכנים שונים או/ו מתחמים באתר. פרטי הנרשמים יישמרו במאגר מידע מוגן ולא יועברו לצד ג’ בשום מקרה. יחד עם זאת, במקרה של הליך משפטי רשאית המערכת על פי שיקוליה לחשוף את פרטי המשתמש הידועים לה, גם אם לא ניתן צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן.

WDG עושה שימוש בעוגיות (Cookies) לשמירת מידע אודות המשתמש במערכות האינטראקטיביות, וכן לצורכי סטטיסטיקה ומעקב אחר נתוני הגלישה. במידה ואינך מעוניינת שקבצים אלה יווצרו באופן אוטומטי בכונן הקשיח המותקן במחשבך, בטלי את האפשרות להציבם בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך.

על הסכם זה חלים חוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת בין הצדדים תובא לעיון של בורר. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית הדין הרלוונטי המוסמך בישראל.

היה ויפר משתמש את תנאי הסכם זה או/ו את חוקי מדינת ישראל או/ו במקרה של תביעה או דרישה מצד שלישי בטענה שהופרו זכויותיו בחוק, רשאית החברה לחשוף את פרטי המשתמש או/ו לנקוט בפעולות מתקנות ובכלל זה לחסום את גישתו לאתר, לבטל את רישומו לאתר, למנוע גישה לתכני האתר בחלקם או במלאם, למחוק הודעות, להסיר תכנים, למנוע פרסום תכנים וכל פעולה אחרת שתמצא לנכון.

בשימוש באתר הנך מתחייבת לשפות ולפצות את החברה, צוות האתר, גולשיו ו/או כל מי שנפגע מפעולותיך באופן מיידי על כל פגיעה, הפסד, נזק, הוצאה או תשלום שייגרמו להם כתוצאה ממעשיך או/ו מחדליך באתר או/ו עקב הפרת תנאי שימוש אלו. כן יהיה עליך לשלם במקרה כזה הוצאות ייצוג או/ו טיפול משפטי וכן הוצאות משפט באם יהיו.

תנאי שימוש בחנות המקוונת

WDG מספק פלטפורמה פרסומית ומכירתית ליוצרים ועסקים גאים המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים לקהל הרחב. למען הסר ספק, WDG אינו מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצרים ואין לראות את WDG כמי שמוכר או מספק את המוצרים וכמי שחב באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. WDG אינו מהווה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים ואין לו כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר.

משתמש הקצה מצהירה בזאת כי הינה בעלת כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינה מתחת לגיל 18, היא נדרשת לבקש מהוריה או מהאפוטרופוס החוקי שלה רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, היא מצהירה בפני WDG שקיבלה רשות כאמור – לאחר שהוריה או האפוטרופוס החוקי שלה קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריה או האפוטרופוס החוקי שלה בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את WDG מכל אחריות בקשר לכך.

המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.

כלל בתי העסק מתחייבים למסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו. בתי העסק מתחייבים לאכוף את תנאי השימוש שקבעו והכל בתום לב.

בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, WDG שומר לעצמו את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.

בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, WDG שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת  אודות ההזמנה, באמצעות שליחת מייל לבעלת החשבון

הגבלת אחריות

לWDG אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה באתר והוא אינו מבצע בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע”י משתמשי הקצה. על כן אינו אחראי בדבר זהות משתמשי הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר.

משתמש הקצה מסכימה בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותה וסיכונה הבלעדי. WDG ועובדיו וכן צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם

WDG לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע”י בתי העסק או ע”י מי ממשתמשי הקצה באתר.

בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה של תנאי השימוש, WDG יהיה רשאי למסור את פרטיו של משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).

גלישה נעימה!