תודה על הגשת המועמדות – הטופס נשלח!

בקרוב תכונס וועדה שתבחן כל מועמד ומועמדת

ובחודש הקרוב ניצור קשר עם מי שנבחרו.