בית המשפט העליון קבע: טרנסג׳נדרים יכתבו כ”הורים” בתעודת הלידה של ילדיהם

בית המשפט העליון קיבל היום את עתירתם של שני אבות טרנסג’נדרים וקבע כי אין קשר בין השאלה מה סעיף המין של אדם במרשם האוכלוסין לבין תעודת הלידה שניתנת לקטין | פתרון הביניים שהציעה השופטת חיות הוא רישום ניטרלי של המונח “הורה” במקום “אב” ו”אם”